Stel een vraag
Topgardens Landscaping
Zuideruitweg 23
1608 EV Wijdenes
Topgardens Landscaping
Topgardens Landscaping
Zuideruitweg 23
Wijdenes
www.topgardens.nu
Kunnen wij u helpen? Stel een vraag

Vijver - Vijverfolie - Vijvermortels - Vijverpompen - Waterornamenten

Water in de tuin kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door middel van een echte, natuurlijke vijver, als de grondwaterstand vlak onder de oppervlakte gelegen is. Of een eeuwig borrelende kei als permanente bron ergens in een border. Water geeft rust, het zorgt voor allerlei extra leven in uw tuin en het weer weerspiegelt zich er voortdurend in. Een goed aangelegde vijver is overigens ook één van de meest onderhoudsvriendelijke tuinelementen.

Voor uw ontwerp moet u er rekening mee houden dat een vijver het liefst zichtbaar vanuit de woonkamer gesitueerd is. Ook moet u er rekening mee houden dat een vijver ingepast moet worden in de omgeving. Dan bedoelen we niet met massa’s keien, maar met passende beplanting. Enige achtergrond is vereist; leg een vijver niet strak tegen een schutting. Bedenk ook dat water in de natuur naar de laagste plek in een tuin zakt. Oftewel, een vijver op een heuvel is hoogst onnatuurlijk. Bedenk bij alles wat u ontwerpt dat het gaat om het water. Niet om randen of andere overbodige constructies als muren en brede keienbeddingen. Een vijver moet natuurlijk ogen en op een logische plaats gesitueerd zijn in een frame dat is aangepast aan de stijl van de tuin. We geven u graag een aantal tips die u kunt gebruiken voor het ontwerpen van de vijver.

Vijvertips

Tip 1: Plaats van de vijver
De beste plek voor een vijver is daar waar u deze zowel vanuit het huis als vanaf het terras kunt zien. Maak de vijver zo dat u er overal goed bij kunt. Niet alleen om te kijken, maar ook voor het onderhoud.

Tip 2: Kies een passende vijvervorm
De meest natuurlijke vijvervormen zijn die met ronde of grillige bochten. Ook kant-en-klare vijvers zijn in allerlei vormen te koop. Voor iedere tuinstijl is wel een model te vinden. Rechthoekige vijvers passen goed in wat formele klassieke of juist heel moderne tuinen. Ook sluiten ze goed aan bij rechthoekige terrassen. Ronde vijvers passen goed bij ronde terrassen. De tekeningen geven wat ideeën voor toepassingen.

Tip 3: Vijver achterin de tuin
Een heel andere sfeer geeft een natuurlijk vijvertje achterin de tuin. Een beetje verstopt: een plek om u terug te trekken en de insecten, de kikkers en wat er verder op zo’n vijver afkomt te bestuderen.

Tip 4: Ideaal voor een beek
Een flink niveauverschil maakt het wel heel aanlokkelijk om een beek met watervallen te maken. Onderin wordt een pomp in een waterbekken geplaatst, die het water naar het hoogste deel terugpompt. Door komvormige beekdelen te maken, ontstaat in feite een aaneengeschakelde serie kleine vijvers die in elkaar overlopen.

Tip 5: Hoog/laag camouflage
Het is het meest natuurlijk dat een vijver op het laatste punt van de tuin ligt. Water stroomt in de natuur altijd naar zo’n punt. Een vijver op een hoog punt werkt onnatuurlijk. Je voelt dat er iet vreemds mee is. In zo’n geval moet u het zicht over de vijver heen naar het lager gelegen deel van de tuin wegnemen door direct erachter iets hoogs te maken. Dan klopt alles gevoelsmatig weer.

Vijveronderhoud (Onderhoud van Vijvers)

Een vijver vraagt betrekkelijk weinig onderhoud. Mits er sprake is van een goede constructie en de juiste beplanting. Als de planten eenmaal gaan groeien, gaat alles verder vanzelf.

Een vijver vraagt betrekkelijk weinig onderhoud. Mits er sprake is van een goede constructie en de juiste beplanting. Als de planten eenmaal gaan groeien, gaat alles verder vanzelf. Eens in de vijf à zes jaar zal de vijverbodem een keer leeggehaald moeten worden. Er verzamelt zich altijd een sliblaag onderin die op den duur de kwaliteit van het water kan aantasten.

Rubberfolie
Uw tuinvijver zal in de meeste gevallen gemaakt zijn van onderhoudsvrije rubberfolie. Dat heeft als groot voordeel t.o.v. de goedkopere pvc-folie dat het onveranderlijk elastisch blijft. Dit voorkomt zeker op de lange duur lekkage door scheurtjes en scherpe of harde voorwerpen. Voorzichtigheid blijft hoe dan ook geboden. Met name kinderen willen nog wel eens op onderzoek uit gaan in een vijver. Dit is veel minder een probleem met de nieuwe constructievormen van vijvers. Hier wordt zelfs geen folie meer gebruikt, maar onverdunde stucspecie.

Temperatuur
Hoe meer water een vijver bevat, des te gelijkmatiger zal het temperatuurverloop in de vijver zijn. Dat is heel belangrijk voor het goed functioneren van het leven in de vijver. Een goede beplanting heeft ook gunstige invloed op het temperatuurverloop. Als regel moet het wateroppervlak, maar ook de ruimte onder water voor 1/3 deel begroeid zijn. Zorg dat de vijver nooit helemaal dichtgroeit. De zon moet in het vijverwater kunnen schijnen. De eerste jaren wanneer een vijver en de beplantingen in de omgeving nog niet volgroeid zijn, zou bij wam weer in het voorjaar de watertemperatuur wel eens te hoog op kunnen lopen. U kunt dit simpel voorkomen door bij twijfel ’s avonds een (paar) uur met de tuinslang koud water toe te voegen.

Mate van aanplant
Een goed aangelegde vijverbeplanting is erg belangrijk voor het biologisch evenwicht in de vijver en helder water. De planten halen voedingsstoffen uit het water. Dat voorkomt algengroei die het water groen kan kleuren. Laat eerst de planten goed uitgroeien voor u vissen in de vijver brengt. Vissen brengen met hun uitwerpselen extra voedingsstoffen in het water die ook door de planten zouden moeten worden opgenomen. Maar ook hier gaat het om het evenwicht. Teveel vissen geven een overschot aan uitwerpselen en dus extra kans op een groene vijver. Mocht uw vijver ondanks alle voorzorg groen worden, neem dan contact op met een vakkundige hovenier. Het is niet aan te raden om zelf middeltjes tegen algengroei in het water te doen.

Pompen
Een lichte waterbeweging is goed voor een vijver. Het voorkomt een te sterke laagvorming van water met verschillende temperaturen. Daarvoor kan het water worden rondgepompt. Dan mengen die lagen. Vrijwel altijd worden onderwaterpompen toegepast die in de vijver worden gezet. Het komt nog al eens voor dat er gekozen wordt voor een te sterke pomp. De watervoorraad wordt dan meermalen per uur door de pomp gejaagd, met als gevolg dat al het biologische leven wordt vernietigd.

Een of twee keer per jaar moet het pompfilter worden schoongespoeld dat grove deeltjes tegenhoudt en zo voorkomt dat de pomp vastloopt. Een pomp kan ook de ‘motor’ vormen voor een filterinstallatie, een filter is pas nodig indien er sprake is van een teveel aan vissen of bijvoorbeeld een koi-vijver.

Vissen (‘s winters)
Vissen zijn koelbloedige dieren. Als de watertemperatuur zakt, worden ze minder actief. U hoeft de vissen in de vijver tijdens de winter dan ook niet te voeren. Ze teren dan op hun lichaamsvetten en nemen nauwelijks voedsel op. Ze kunnen onze winters in het koude water onder het ijs uitstekend overleven, mits rottingsgassen uit het water kunnen ontsnappen. Zet daarom in de herfst een zogenaamde ‘ijsvrijhouder’ in het water. Die zorgt voor een opening, waardoor gasuitwisseling kan plaatsvinden. Een bosje riet is ook voldoende. Geef in het voorjaar – als de vissen weer actiever worden – eerst licht verteerbaar, eiwitrijk voedsel voordat u op het gewone voer overgaat. Overigens is voeren in veel gevallen niet echt nodig. De vissen vinden zelf vaak al genoeg eetbare zaken in de vijver en houden zo ook ongedierte onder de duim.

Onderhoud beplanting
In het voorjaar moet de beplanting worden geschoond. Alle afgestorven plantendelen die nog niet eerder werden verwijderd, moeten dan worden afgeknipt en weggehaald. Pas daarbij op geen jonge scheuten te beschadigen. Plant losgewoelde planten weer stevig in en dun woekerende planten wat uit. Zorg dat de plantmandjes stevig staan. Verzwaar ze desnoods met een flinke kei om omwaaien van de uitgegroeide planten te voorkomen.

Winterwerk
Hoofdzaak is dat er zo min mogelijk rottend materiaal in de vijver aanwezig is. Zorg daarom in het najaar dat inwaaiend afvallend blad wordt tegengehouden (netten spannen!) of regelmatig wordt verwijderd.

Voorkom beschadiging van de vijverrand
Door de ijsdruk kan een rechte vijverrand ’s winters beschadigd raken. Dat is te voorkomen door de waterstand onder het ijs tijdelijk te verlagen. In vijvers waarbij het ijs ‘uit de voeten kan’ (schuin oplopende oevers) is dit niet nodig. Als het waterpeil tijdelijk wat wordt verlaagd, moeten de hooggeplaatste vijverplantenbakken ook een beetje dieper gezet worden!

Onderhoud Vijverpompen en waterelementen

Wintermaatregelen
Als een pomp bij strenge vorst in het water kan bevriezen, moet deze ’s winters uit het water worden gehaald. Bewaar hem ondergedompeld in een emmer water op een vorstvrije plek. Maak het pompfilter schoon. Laat ook de eventuele filterinstallatie droog overwinteren. Deze dient u in het voorjaar weer opnieuw op te starten (schoonmaken en nieuwe bacterieflora aanbrengen). Andere waterelementen eveneens uitschakelen en leidingen en bassins die stuk zouden kunnen vriezen aftappen en ook droog laten overwinteren. U kunt uiteraard wachten met deze werkzaamheden tot het moment dat het matig gaat invriezen.

Vijveronderhoud

Vijverkalender

Vijveronderhoud Maart
• Test het water (zuurgehalte)
• Als de watertemperatuur 8°C à 10°C is, kunt u de vissen weer voeren
• Een kleine voorjaarsschoonmaak: verwijder het overtollige vuil zoals bladeren en plantresten van de bodem
• Indien noodzakelijk: vervang een deel van het vijverwater door vers water (max. 1/3!)
• Evt. de UV-lamp in de AlgClear® vervangen

Vijveronderhoud April
• Nu kunt u uw pomp met fontein of waterval weer installeren
• Test het water tussendoor nogmaals

Vijveronderhoud Mei
• Door de stijgende temperaturen vermeerderen de organische stoff en in de vijver zich. Voorkom overtollige algengroei door bijvoorbeeld een luchtpomp of een vijverfilter met UVC-apparaat te plaatsen.
• Indien u beschikt over een filter, per 250 l vijverwater een zak AquaBactifit uit de BioBalance-serie toevoegen. Dit kunt u elke 2 weken herhalen.
• Plant wat zuurstofrijke waterplanten. Ook waterslakken zijn welkom omdat ze organische stoffen opnemen.

Vijveronderhoud Juni
• De alggroei kan nu flink toenemen als gevolg van de stijgende temperaturen. Houd de waterkwaliteit in de gaten!
• Bij alggroei kunt u een zak AquaVital Vijverturf in de vijver hangen. Dit natuurproduct zorgt voor een juiste pH-waarde en voor een heldere vijver. Voor een directe werking kunt u ook AquaAlg gebruiken.
• Om voldoende zuurstof in het water te houden, kunt u de vijverpomp of beluchtingspomp continue laten werken
• Controleer de hoeveelheid vissen (max. 50-70 cm totale vislengte per 1000 liter vijverinhoud) en pas de voeding daar op aan

Vijveronderhoud Juli / Augustus
• Door de hitte kan het waterpeil van uw vijver zakken. Houd dit in de gaten en vul het eventueel aan.
• De waterplanten zullen goed groeien, maar mogen niet te groot worden; dun ze daarom nu uit.

Vijveronderhoud September
• Tijd voor de „najaarsschoonmaak“: snoei de uitgebloeide planten (bloemstengels die geen sierwaarde meer geven) en verwijder het gezonken vuil

Vijveronderhoud Oktober
• Verwijder nu alle plantresten
• Om te voorkomen dat er te veel bladeren in de vijver terecht komen, kunt u een vijverafdeknet spannen. Zo hoeft u deze niet elke dag uit de vijver te vissen.

Vijveronderhoud November
• Bescherm uw vijverplanten door er wat stro tussen te plaatsen of zet de plant inclusief mand binnen
• Zodra het water kouder wordt dan 8°C à 10°C kunt u stoppen met het voeren van de vissen
• Neem de vijverpomp uit de vijver en zet deze in een emmer water binnen

Vijveronderhoud December/januari/februari
• Deze maanden zijn „rustmaanden“. In deze periode moet het water zo min mogelijk bewegen
• Plaats een ijsvrijhouder in de vijver om compleet dichtvriezen te voorkomen
• Houd het vijveroppervlak zo veel mogelijk sneeuwvrij.

Vijveronderhoud
Lees meer
Lees minder